Bedieninge

Ons gemeente gee erkenning aan die gawes wat die Heilige Gees gee aan elke gelowige. Ons bied graag geleentheid aan lidmate om hulle gawes te beoefen tot eer van die Here en tot opbou van die gemeente.
 
Die gemeente se bedieninge is tans gestruktureer in vyf bedieningsaksie, naamlik
Jeug en Gesinne
Verhoudings en Betrokkenheid
Woord, Gebed en Musiek
Uitreike en Ondersteuningsdienste

Hier volg ‘n kort uiteensetting van elke Aksie. :
 

Jeug en Gesinne

Doel
Om alle Jongmense, kinders en gesinne in ons gemeente en dorp sinvol met die evangelie te bedien.

Aksies
Die volgende aksies word huidig deur die Jeug en Gesinne-aksie hanteer:

 1. Jeug: Kleingroepe (Kategese)
 2. Jnr Jeugaksies (Voorskool – Gr7)
 3. JA Aande (Hoërskool jeug)
 4. Kwarteeuers
 5. Bybelonderrig: Hoërskool / Laerskool asook CSV
 6. Jeugkampe
 7. Geloofsvorming – voorskool
 8. Kliederkerk (Gesinsdienste)
 9. Gesinsbediening

 

Verhoudings en Betrokkenheid

Doel
Om as fasiliteringsaksie te dien vir alle versorgingsaangeleenthede aan lidmate van die gemeente.

Bedieninge
Die volgende aksies word deur die Verhoudings en Betrokkenheidaksie hanteer:

 1. Besoekspan
 2. Versorgers (diakens)
 3. Aksie Jonk van Gees
 4. Omgeegroepe
 5. Nuwe Intrekkers
 6. Gasvryheidsbediening
 7. Toerustingskursusse- en kampe
 8. Pastorale besoeke
 9. Sieke gebedsbediening
 10. Huisbesoek
 11. Pastoraat deur leraar
 12. Aksie Middeleeuers

 

Woord / Gebed en Musiek

Doel
Om die aanbidding van die gemeente binne en buite die eredienste te koördineer.

Projekte
Die volgende projekte word tans deur die Woord-/Gebed en Musiekaksie hanteer:

 1. Eredienste
 2. Eredienswerkers
 3. Musiek- en Kunsbedieninge
 4. Tegniese Bediening
 5. Gebedsbediening

Belangrike Kontakbesonderhede

Kerkkantoor
Tel: 015 491 3537 /
015 491 8853
Faks: 086 547 2382

Ds. Jacques Erasmus
015 491 3539 (h)
072 653 9845
ds.jacques.erasmus@gmail.com

Ds Madelein Strydom
015 004 2630 (jeughuis)
072 605 1113
mads.strydom@gmail.com

Hulp en Hoop Gemeenskapskerk