Kampe en Kursusse

DATUM BLOKKE
   
6 Februarie 1 – 5 (wyke 1 – 21)
11 Februarie 6 – 10 (wyke 22 – 43)
19 Februarie 11 – 15 (wyke 44 – 65)
5 Maart 16 – 20 (wyke 66 – 89)

Belangrike Kontakbesonderhede

Kerkkantoor
Tel: 015 491 3537 /
015 491 8853
Faks: 086 547 2382

Ds. Jacques Erasmus
015 004 2630 (Jeughuis)
015 491 3539 (h)
072 653 9845
ds.jacques.erasmus@gmail.com

Ds Madelein Bakker
015 004 2630 (Jeughuis)
015 491 5631 (h)
072 605 1113
mads.strydom@gmail.com

Nanette Strauss-Botha
Sentrumbestuurder
083 336 9326

Hulp en Hoop Gemeenskapskerk