vanaf 6 Februarie om 18:00

Dis vir ons leraars en Kerkraad belangrik om persoonlike kontak met ons lidmate in ons gemeente (in hul wyk / blok) te hê . Om dit prakties moontlik te maak, word konneksiebyeenkomste  vir al ons lidmate gereël.  Belangrike aangeleenthede van die gemeente word bespreek en dis ook ’n wonderlike saamkuier geleentheid om ander lidmate te ontmoet. 

Uitnodigings na die byeenkomste sal per sms en of e-pos uitgestuur word. 

Indien jy nie die betrokke byeenkoms kan bywoon nie, is jy welkom om by enige ander byeenkoms in te skakel.  Bevestig net by die kerkkantoor.

Skakel gerus ds Jacques Erasmus 072 653 9845 vir meer inligting of die kerkkantoor (015 491 3537) vir besprekings

Byeenkomste vind plaas vanaf Februarie:

Datum Blokke
6 Februarie 1 – 5 (wyke 1 – 21)
11 Februarie 6 – 10 (wyke  22 –  43)
19 Februarie 11 – 15 (wyke 44 – 65)
5 Maart 16 – 20 (wyke 66 – 89)

KAMP/KURSUSDATUMTERREIN
Visioneringsbosberaad11 JanuarieGemeentesentrum
Belydenisklas Spanbou20 JanuarieMoorddrift
Jeug kleingroep: Leiers Toerusting18 JanuarieJeughuis
Imagine Tienerbeweging27-29 MaartWarmbad
Paasoptog7 AprilLaerskool Krugerpark
Jeuggholfdag7 MeiKameeldoring Buiteklub
Survivorkamp15-19 JunieBadseloop
Skoolverwisselingskamp Gr 7’s21-25 SeptemberBadseloop
Belydenisklaskamp16-18 OktoberBadseloop
Jnr Jeugpiekniek (Gr1-7)7 NovemberNaboomfontein
   
   

 

Belangrike Kontakbesonderhede

Kerkkantoor
Tel: 015 491 3537 /
015 491 8853
Faks: 086 547 2382

Ds. Jacques Erasmus
015 004 2630 (Jeughuis)
015 491 3539 (h)
072 653 9845
ds.jacques.erasmus@gmail.com

Ds Madelein Bakker
015 004 2630 (Jeughuis)
015 491 5631 (h)
072 605 1113
mads.strydom@gmail.com

Hulp en Hoop Gemeenskapskerk