Belangrike Kontakbesonderhede

Kerkkantoor
Tel: 015 491 3537 /
015 491 8853
Faks: 086 547 2382

Ds. Jacques Erasmus
015 491 3539 (h)
072 653 9845
ds.jacques.erasmus@gmail.com

Ds Madelein Strydom
015 004 2630 (jeughuis)
072 605 1113
mads.strydom@gmail.com

Hulp en Hoop Gemeenskapskerk