AKTIWITEITEINLIGTING
EredienstyeOggend:
08:00 Sterkrivier
09:00 en 10:00 Gemeentesentrum (Sitplekke beperk volgens regulasies)
 
Aand:
Geen
Jeug: Kleingroepe (Kategese)Jnr Kategese 09:00 Sondae in die Jeughuis. Vind plaas op roterende basis Gr 1 – 3 en Gr 4 – 7
Jnr Kategese lesse word dmv ‘n You-tube skakel op u kind se Kategese Whatsapp groep geplaas
Snr Jeug Byeenkomste (Gr 8 – 11) Sondagaande om 18:15, waar ons op ‘n kort informele wyse gesels oor Christenskap en lewenswaardes. Dit vorm deel van ons Kategese byeenkomste.
Belydenisklas Sondagmiddae om 17:00 in die Jeughuis.
BybelstudieWeeklikse byeenkomste op Woensdae om 09:00 in die Jeughuis.
JeugaksiesSpeletjiesmiddae (Voorskool tot Gr 7): Maandelikse byeenkomste Vrydag middae 14:00 – 1600

JA-aande (Jeugaksie vir Hoërskool jongmense): Sondae aande direk na die aanddiens

Kwarteeuers (Na-skoolse jongmense) Maandae om 19:00 in die Jeughuis
DoopElke eerste Sondag van die maand. Doopkategese maandeliks soos op die almanak. Doopvorms beskikbaar by die kerkkantoor.
Doopvorms moet ‘n week voor die kategese by die kerkkantoor ingelewer word.
HuwelikeDatum moet vooraf met die leraar bevestig word. Bevestig ook dat die Kerkkantoor die datum aanteken. Huweliksvorms beskikbaar by die kerkkantoor. Huweliksvorm moet vroegtydig by die kerkkantoor ingelewer word met alle nodige dokumente en betalings.
KommunikasieLidmate word ook uitgenooi om ons webblad te besoek by www.nghulpenhoop.co.za asook Facebook by ng hulp en hoop gemeenskapskerk.
Die gemeente gebruik ook ‘n Whatsapp- en e-posbediening vir noodsaaklike kommunikasie met lidmate. Skakel die
kerkkantoor indien u graag wil inskakel op die Whatsapp-groep. Smse word aan lidmate gestuur wat nie gebruik maak van die Whatsapp–groepe nie
GebedskettingVir noodgebede – Leraar en Kerkkantoor. Skakel gerus die kerkkantoor indien jy deel van die Whatsapp gebedsgroep wil wees
Klein groepeAksie Jonk van Gees (Afgetredenes 60 plus) Maandelikse byeenkomste. Skakel die Leraar of Delene Pelser 062 377 5639

Aksie Middeleeuers (Byeenkomste vir persone 35 tot 60 jaar – gesinne ook welkom)
Maandelikse byeenkomste. Skakel die Leraar
SAVF (Maatskaplike dienste)Tel. 015 491 3149
NoodforumTel. 015 491 2506
KindernoodlynTel. 0800 055 555
GedenktuinBemarking en verkoop van nisse skakel die kerkkantoor: 015 491 3537
BeradingsnoodnommerDs Jacques Erasmus (072 653 9845)

Belangrike Kontakbesonderhede

Kerkkantoor
18 HF Verwoerd Straat
Tel: 015 491 3537
Kantoor ure:
08:00-16:00

Ds. Jacques Erasmus
072 653 9845
ds.jacques.erasmus@gmail.com

Jaco Koekemoer
Faktotum
082 688 5971

Hulp en Hoop Gemeenskapskerk
snapscan