Aanbiddingsaksie

Doel
Om die aanbidding van die gemeente binne en buite die eredienste te koördineer
 
Projekte
Die volgende projekte word huidig deur die Aanbiddingsaksie hanteer:

 1. Eredienste
  Erediensbeplanning word elke Dinsdag om 17:00 gedoen deur die verant­woordelike leraars en lidmate wat belangstel om deel te neem aan die beplanningsproses. Lidmate is welkom om insette te kom lewer.
 2. Eredienswerkers
  Die organiseer en toesig oor eredienswerkers soos saamge­stel uit die onderskeie bedie­ningsblokke in die gemeente. Daar is geleentheid aan elke lidmaat om te help met die verwelkoming by die deure, of eredienskollekte, of nagmaal­bediening.
 3. Musiek- en Kunsbediening
  Die organiseer van die musiek (sanggroepe, orreliste, musiekgroep, mimiekgroep) en kunste (blomme, ondersteuningsmateriaal vir eredienste).
 4. Tegniese Bediening
  Die gemeente maak gebruik van lidmate wat kundig is met klank­versorging en rekenaarvaardig­heid (videoborde) vir die erediens. Meld jouself asb aan!
 5. Gebedsaksie
  Die gemeente se gebedsaksie skep geleenthede vir lidmate om saam te bid en reël ook kursusse en seminare oor gebed. Die gemeente het ook ? voorbidder­span wat vir jou kom bid op aanvraag. Doen navraag oor die gemeente se Gebedsketting by die Kerkkantoor.

Indien jy belangstel in meer inligting of wil aanmeld vir diens, kan jy gerus die kerkkantoor skakel.

Belangrike Kontakbesonderhede

Kerkkantoor
18 HF Verwoerd Straat
Tel: 015 491 3537 /
015 491 8853
Faks: 086 547 2382

Ds. Jacques Erasmus
015 004 2630 (Jeughuis)
015 491 3539 (h)
072 653 9845
ds.jacques.erasmus@gmail.com

Nanette Strauss-Botha
Faktotum
083 336 9326

Hulp en Hoop Gemeenskapskerk
snapscan